• İNZİBATİ İDARƏETMƏ

  İNZİBATİ İDARƏETMƏ

  Yaşayış binalarında sakinlərə arayışların verilməsi, rəsmi orqanlarla əməkdaşlıq, əmlakdan istifadə qaydalarına nəzarət, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi kimi xidmətlər göstərilməkdədir.

  Ətraflı
 • TEXNİKİ QURĞULARA NƏZARƏT

  TEXNİKİ QURĞULARA NƏZARƏT

  Yüksək və aşağı gərginlikli elektrik xidməti, havalandırma, soyutma-isitmə sistemlərinə, daxili və xarici su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə nəzarət, qazanxananın işlədilməsi kimi xidmətlər göstərilir.

  Ətraflı
 • MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ

  MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ

  Həm biznes mərkəzləri, həm də yaşayış binalarında 24/7 müştəri xidmətləri və qəza-dispetçer xidməti gülərüzlü və operativ əməkdaşlarımız tərəfindən icra edilir.

  Ətraflı
 • YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTLƏRİ

  YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTLƏRİ

  Binalarda yanğından mühafizə sisteminə nəzarət və yanğından mühafizə tədbirlərinin keçirilməsi müəyyən edilmiş standartlar əsasında, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə yerinə yetirilir.

  Ətraflı
 • İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI: QURAŞDIRMA VƏ NƏZARƏT

  İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI: QURAŞDIRMA VƏ NƏZARƏT

  İT infrastrukturunun planlaşdırılması, layihələndirilməsi və texniki dəstək, aktiv avadanlığın sazlanması və konsaltinq xidmətləri ixtisaslaşmış komanda tərəfindən həyata keçirilir.

  Ətraflı
 • MÜHAFİZƏ VƏ KAMERA MÜŞAHİDƏSİ

  MÜHAFİZƏ VƏ KAMERA MÜŞAHİDƏSİ

  Ərazinin 24 saat mühafizə edilməsi, kamera müşahidəsinin aparılması, keçid-nəzarət və iş vaxtı qeydiyyat sistemi yüksək dərəcədə ixtisaslaşmış əməkdaşlarımız tərəfindən icra olunur.

  Ətraflı
 • YAŞILLIQ ƏRAZİLƏRİNƏ QULLUQ

  YAŞILLIQ ƏRAZİLƏRİNƏ QULLUQ

  Yaşayış binaları və biznes mərkəzlərinin ətrafında gül kolları və ağaclara lazımı qulluq göstərməklə yaşıllığın abadlaşdırılması işləri görülür.

  Ətraflı
 • AVTODAYANACAQ XİDMƏTLƏRİ

  AVTODAYANACAQ XİDMƏTLƏRİ

  Yaşayış kompleksləri və biznes mərkəzlərinin ərazisində yerləşən avtodayanacaqlarda keçid nəzarət sistemi və ümumi nəzarət həyata keçirilir.

  Ətraflı
 • TƏMİZLİK İŞLƏRİ

  TƏMİZLİK İŞLƏRİ

  Ümumi istifadə sahələrinin və ofislərin təmizliyi, binada dezinfeksiya, dezinseksiyası, deratizasiya işləri, pəncərələrin yuyulması həyata keçirilir.

  Ətraflı