• Obyektlərin idarə edilməsinin qısa tərifi

  Obyektlərin idarə edilməsinin qısa tərifi

  17 May 2023

  Obyektlərin idarə edilməsi şirkətin binalarının, aktivlərinin və sistemlərinin funksionallığını, rahatlığını, təhlükəsizliyini və səmərəliliyini təmin etmək üçün bir sıra intizam və xidmətləri əhatə edir. Obyekt menecerləri və ya facility manager-lər gündəlik əməliyyatları və texniki xidmətin idarə edilməsini etməklə yanaşı, şirkətlərinin uzunmüddətli strateji obyekt idarəetmə planını da icra etməlidirlər. Bu yazıda biz obyekt menecerinin tam olaraq nə etdiyini və onların biznesinizə hansı təsirləri göstərə biləcəyinə dair ümumi məlumat verəcəyik:

  Obyektin idarə edilməsi və obyektin baxımı arasındakı fərqlər.
  Bir çox insanlar üçün obyektin idarə edilməsi və obyektin saxlanması eyni şeylərdir, amma əslində belə deyil. İkisi arasındakı fərq rəqəmsal marketoloq və layihə meneceri arasındakı fərqlə müqayisə edilə bilər.

  Layihə meneceri bütün layihənin idarə edilməsinə cavabdehdir, rəqəmsal marketoloqun rolu isə yalnız məhsulu müştərilərin şüurunda yerləşdirməklə təşviq etməkdir.

  Bizim vəziyyətimizdə obyektin saxlanması obyektin idarə edilməsi çərçivəsindədir. Obyekt meneceri obyektin avadanlıqlarının hər hansı bir qəfil dayandırılmalar olmadan işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün proqnozlaşdırıcı və profilaktik təmirə yönəlmiş strateji planın hazırlanmasına cavabdehdir.

  Obyektin idarə edilməsinin əhəmiyyəti.
  Məhsuldarlığı artırmaq və profilaktik təmir vasitəsilə texniki xidmət xərclərini azaltmaqla, obyekt meneceri öz şirkətinin nəticələrinə töhfə verir. Onlar hər bir işçinin öz işini mümkün qədər səmərəli şəkildə yerinə yetirə biləcəyi bir mühit yaratmaq üçün çalışırlar. Onların liderlik bacarıqları biznesin gəlirliliyinə kömək edir.

  İşçi qüvvəsinə dəstək.
  Binadakı bütün işçilər üçün məhsuldar iş mühiti təklif etmək hər bir müəssisə menecerinin ən mühüm məqsədidir. Buraya bir çox daha geniş məqsədlər, o cümlədən birgə iş yeri mədəniyyəti, gücləndirilmiş səmərəlilik və məhsuldarlıq daxildir. Obyekt menecerinin dəstək göstərdiyi işlər bunlardır:

  - Fövqəladə vəziyyət planının hazırlanması
  - Məkandan səmərəli istifadə və yerdəyişməni asanlaşdırmaq
  - İşçilərin məlumat bazasının yaradılması və yenilənməsi
  - Oturma tənzimləmələrinin əlaqələndirilməsi
  - Obyekt meneceri hər bir işçinin mümkün olan ən yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün rahatlıq, təhlükəsizlik, yaşayış və s. məsələləri ilə məşğul olur.

  Ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq və milli təriflərə görə, Facility Manager - obyektlərin idarə edilməsi, saxlanılması və inkişafını təmin etmək üçün iş obyektlərinin təhlükəsizliyinə, saxlanmasına və xidmətlərinə cavabdehdirlər. Obyektlərin menecerləri, əsasən, biznesə və ya digər təşkilata öz işini yerinə yetirməyə kömək edən bütün xidmətlərə baxırlar. Bir cümlə ilə desək, Facility Manager olmaq insanların sizə rəhbərlik üçün etibar etməsi deməkdir.

Son xəbərlər